Doğan Gazetecilik
Hakkımızda

DÜNDEN BUGÜNE DEMİRÖREN GAZETECİLİK

Demirören Gazetecilik A.Ş.’nin kuruluş hikâyesi, Ali Naci Karacan’ın 3 Mayıs 1950 tarihinde nuri Akça Matbaası’nda Milliyet gazetesini çıkarmaya başlamasına dayanmaktadır. Kadrosunda, Refik Halit Karay, Bedii Faik, Tarık Buğra, Peyami Safa, Refi cevat Ulunay gibi usta gazetecileri barındıran Milliyet, kısa sürede Türk basının en etkin ve en güçlü markalarından biri olmuştur.

Şirket tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri, Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi’nin doğru ve güvenilir gazetecilik ilkeleriyle basında güvenin simgesi haline gelen Milliyet’in 20 Temmuz 1979’da Aydın Doğan’a satılması olmuştur.

23 Ocak 1995 tarihinde yenilikçi anlayışıyla kendine özgü, yeni bir okur kitlesi oluşturarak Türkiye’nin en çok satan gazetesi haline gelen Posta gazetesi, 20 Kasım 1995 tarihinde Türkiye’nin ilk günlük spor gazetesi olan Fanatik ve 13 Ekim 1996 tarihinde Türkiye’nin en saygın gazetelerinden biri olan Radikal, Doğan Holding iştiraklerinden Simge Yayıncılık ve Dağıtım A.Ş. bünyesine katılmıştır.

2003 yılı sonunda Milliyet Gazetecilik A.Ş. ile bünyesinde Posta, Radikal, Fanatik, Finansal Forum ve Fanatik Basket’i barındıran Simge Yayıncılık birleşerek Doğan Gazetecilik A.Ş. adını almıştır. Bu birleşmeyle Doğan Gazetecilik A.Ş., 1.100 kişi ile Türk yayıncılık sektöründe en çok çalışanı bünyesinde barındıran, toplam 1 milyon net satış ile Türkiye’de gazete pazarının %32’sini elinde bulunduran ve yılda 7.000-7.500 ton ile en çok gazete kâğıdı kullanan yayın grubu olmuştur.

Yayın hayatına Eylül 2002 tarihinde başlayan Vatan Gazetesi, 13 Mart 2008 tarihinde Demirören Gazetecilik A.Ş. bünyesine katılmıştır. Vatan ve Milliyet gazetelerinin 3 Mayıs 2011 itibarıyla satılmasıyla Demirören Gazetecilik A.Ş.,  Posta ve Fanatik gazeteleriyle yayın hayatına devam etmiş , 16 Mayıs 2018 tarihinde Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş.’ne satılarak bugünkü yapısına kavuşmuştur

Demirören Gazetecilik A.Ş., Türk basın sektöründe 359 bin adet satışla toplam pazarın %10,9’unu elinde tutmaktadır.

Toplamda günlük ortalama gazete okur sayısını 6,321 bin olarak baz alan Türkiye Basın Okurluk Araştırması(*) sonuçlarına göre, gazeteleri Türkiye genelinin %33,84’üne ulaşan Demirören Gazetecilik A.Ş., tüm basın sektöründeki en yüksek erişim avantajına sahip şirket konumundadır.

Demirören Gazetecilik, dijital medyada faaliyet gösteren önemli markaları bünyesinde bulundurmaktadır. Demirören Gazetecilik web siteleri, internet alanındaki atılımlarına devam ederek markalarını güçlendirmeye devam edecektir.

(*) Bağımsız bir araştırma şirketi tarafından yürütülen ve Basın İzleme Araştırma Kurulu (BİAK) tarafından koordine edilen Türkiye Basın Okurluk Araştırması, Türkiye’de yayımlanan 23 gazeteyi ölçümlemektedir. Bu araştırma, gazete okurluk bilgilerine ilişkin ortak veri sağlaması açısından çok büyük önem taşımaktadır.

 

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BASIN SEKTÖRÜ

Gazetelerin, dünya genelinde 180 milyar ABD dolarına ulaşan gelirlerinin yarısından fazlası, gazete satışından elde edilmektedir.

Gazeteler, tarih boyunca bugünün ve geçmişin anlaşılmasında önemli bir işlev üstlenmiştir. M.ö. 59 yılında 2.000 kopya olarak çıkarılıp Roma İmparatorluğun değişik köşelerine dağıtılan Acta Diurna’dan (Günlük Faaliyetler) bugüne dek gazeteler, insanları bilgilendirme işlevini başarıyla sürdürmüştür.

Teknolojinin gelişim süreci içinde, gazetelerin ve gazeteciliğin önemi artarak devam etmiş, sadece kullanılan araçlar değişim göstermiştir. İnternet gibi farklı iletişim mecralarının kullanımı sayesinde, gazete okuyanların sayısı düzenli olarak artış göstermiştir. Dünya Basın Trendleri araştırmasına göre, dünyadaki yetişkin nüfusun yarısından fazlası, her gün düzenli olarak gazete okumaktadır. Gazete okuyanların sayısı 2007-2012 yılları arasındaki beş yıllık dönemde %4,2 oranında artış göstermiştir.

Bu artış, basın sektörünün dijital/ mobil/sosyal mecralarla entegre bir şekilde yoluna devam etme esneklik ve becerisine kavuşmasından kaynaklanmaktadır. Dünya genelinde gazete tirajlarında düşüş yaşanmakla birlikte, dijital okurlar sayesinde bu düşüş fazlasıyla telafi edilmiştir. İnsanların 2,7 milyarı basılı gazeteleri okurken, 800 milyondan fazla insan da gazetesine dijital ortamda ulaşmıştır. Dijital, mobil, tablet ve sosyal medya ile iyi entegre olmuş, yaratılan sinerjiyi ana mecra olan yazılı basın için bir enerjiye dönüştürmeyi başarmış markalar, tirajlarının yanı sıra gelirlerini de artırmışlardır.

Buradan da anlaşılacağı üzere,   dijital uygulamalar artık bir yenilik olmaktan çıkmış, sektörün normu haline dönüşmüştür. Dünya ekonomilerinde süregelen ekonomik belirsizliğe rağmen tablet ve akıllı cihazların küresel satışında rekor seviyelere ulaşılması, gün geçtikçe daha mobil hale gelen ve dünya ile bağlantısı artan tüketicilere yönelik içeriğin dijital ortamda sunulması ile sağlanacak gelir fırsatlarının arttığına işaret etmektedir.

Günümüzde internet kullanıcılarının %42’si gazetelerin internet sitelerini düzenli olarak ziyaret etmektedir. Hızla yaygınlaşan tabletler ve  akıllı telefonlar, bu rakamları önümüzdeki dönemde daha da yukarı çekecektir. Araştırmalara göre tablet kullanıcılarının yarıdan fazlası her gün “düzenli” olarak gazetelerin internet sitelerini ziyaret etmektedir. Aynı araştırma, bu kullanıcıların, tabletler sayesinde haber okumaya eskisinden daha fazla zaman ayırdığını belirlemiştir. Web sitelerinde haber akışının gazetelere oranla daha hızlı ve daha güncel olması, haberlerin bu mecra üzerinden izlenmesindeki en önemli etken olarak gösterilmektedir.

Bu dijital dönüşümün henüz gazetelerin gelirlerine yansıdığını söyleyebilmek pek mümkün değildir. WAn-ıFRA’nın hazırladığı “Global Trend” raporlarına göre, 2014 senesinde global gazete gelirlerinin 179 milyar ABD doları olduğu gözükmektedir. Bu rakamın 92 milyar ABD dolarlık tutarı tiraj gelirlerinden, 87 milyar ABD doları ise reklam gelirlerinden oluşmaktadır. Reklam ve tiraj gelirleri göz önünde bulundurulduğunda basılı gazete gelirleri, toplam gelirlerin %93’ünü oluşturmaktadır. Ancak trend, dijital reklam gelirlerinin her geçen sene oranını artıracağı yönündedir.Dünya reklam piyasasında payını %30’lara çıkartan internet yatırımı her yıl artarak toplam reklam yatırımının yaklaşık %40’ına sahip TV gelirlerine hızla yaklaşmaktadır. Yaklaşık 145 Milyar USD olduğu öngörülen internet reklam gelirinin 2019 senesinde 230 milyar USD’ın üzerine çıkarak TV gelirlerini yakalaması beklenmektedir. 2016 senesine dijital reklam yatırımının % 12’nin üzerinde büyümesi beklenirken, TV reklam gelirlerindeki artışın %3 oranında olması beklenmektedir. Bu süreç içerisinde gazetelerin global  pazarda bugün 70 milyarın üzerinde olan reklam gelirlerini koruyacağı öngörülmektedir. Toplam reklam yatırımının 2018 senesine kadar yıllık ortalama %5-%6 oranında artması beklenirken bu oran dijitalde yaklaşık %16-%17 oranındadır.

Demirören Gazetecilik bünyesindeki web siteleri, kendi alanlarında Türkiye’nin en çok ziyaret edilen siteleri arasında yer almaktadır.

Dünya popülasyonunun %32’si mobil üzerinden interneAkıllı telefon penetrasyonunun ve kablosuz erişimin her geçen gün artmasıyla mobil reklam gelirleri yükselişini sürdürmüş ve payını toplam dijital reklam gelirleri pazarının %40’ına çıkartmıştır. 2019 yılında mobil reklam gelirlerinin toplam pazarın % 70’sine ulaşacağı öngörülmüştür. İnternet gelirleri sıralamasında, display reklam gelirleri, paralı arama gelirlerini yakalarken, üçüncü sırada olan video reklam gelirleri hızlı büyümesini sürdürmektedir. Display reklam gelirlerinin büyümesinde önemli yeri olan programatik, RTB ve native reklamcılığa yatırım devam etmiştir. 2014 senesinde 26 milyar USD olan programatik reklam yatırımının 2015 senesinde 40 milyar USD’a ulaştığı 2017 senesinde ise 64 milyar USD’a ulaşacağı ön görülmektedir.te giriş yaparken bu rakamın 2019 yılında %43 olması beklenmektedir. Akıllı telefon ve tablet sahipliğinin artışının hızlanarak devam edeceği öngörülmektedir.

Sektörün değişen dinamiklerini dikkatle takip eden Demirören Gazetecilik de bu doğrultuda çalışmalarına son dönemde hız vermiştir. Demirören Gazetecilik bünyesindeki web siteleri, kendi alanlarında Türkiye’nin en çok ziyaret edilen siteleri arasında yer alırken, Fanatik markamız mobil reklam gelirlerini yaptığı yatırımlarla %210, Posta markamız mobil gelirlerini %90 oranında artırmıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu verileri, ülkemizin de bu dijital dönüşüm sürecinde olduğunu göstermektedir. TÜİK verilerine göre, Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre 2015 yılı nisan ayında Türkiye genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı %69,5 olmuştur. Bu oran 2014
yılının aynı ayında %60,2 iken 2015 yılında evden internet erişimine sahip olanların oranı, bir önceki yıla göre %9,3’lük bir artış göstermiştir. İnternet erişimine sahip olanların %70,2’si, interneti çevrimiçi haber, gazete ya da dergi okumak amacıyla kullanmıştır.

İnterneti 2015 yılının ilk üç ayında kullanan bireylerin %74,4’ü ev ve işyeri dışında internete kablosuz olarak bağlanmak için cep telefonu veya akıllı telefon kullanırken, %28,9’u taşınabilir bilgisayar (dizüstü, netbook, tablet vb.) kullandı. Bu oranlar 2014 yılının aynı döneminde sırasıyla %58 ve %28,5 olarak gerçekleşmiştir.

Dünya genelinde medyadaki dijital dönüşüm, refah düzeyi yüksek batılı toplumlarda daha büyük bir hızla gerçekleşirken, başta Asya olmak üzere birçok bölgede basılı medya gücünü artırarak korumaktadır.
Dünya Basın Trendleri araştırmasına göre, global olarak son beş senede gazete tirajları %16 oranında  artmıştır. Bu artışın büyük kısmı Asya ülkelerinden kaynaklanmaktadır.

İnternet kullanımındaki artışa rağmen, gazetelerin tirajlarını koruması, Türk toplumunun da alışkanlıklarından hemen vazgeçmeyeceğini göstermektedir. Türkiye’de 2001 ve 2002 yıllarında 3,7 milyon düzeyinde olan gazete satışları, 2004 yılında 4,5 milyon düzeyine ulaşmıştır. 2005’te 5 milyona, 2006’da ise 5 milyon çıtasının üzerine çıkan satışlar, sonraki yıllarda da bu düzeyini korumuş, 2010 yılında 4,6 milyon,
2011 yılında 4,7 milyon, 2012 yılında 4,8 milyon, 2013 yılında 5,1 milyon, 2014 yılında 5 milyon ve 2015 yılında ise 4,5 milyon olarak gerçekleşmiştir.